Disclaimer

Disclaimer voor http://www.huwelijksdag-verzekering.nl/
http://www.huwelijksdag-verzekering.nl/, hierna te noemen
http://www.huwelijksdag-verzekering.nl/, verleent u hierbij toegang tot
http://www.huwelijksdag-verzekering.nl/ (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten,
afbeeldingen en andere materialen.

http://www.huwelijksdag-verzekering.nl/ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de
inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven
doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een
overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

http://www.huwelijksdag-verzekering.nl/ spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak
mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat
inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande
mededeling van http://www.huwelijksdag-verzekering.nl/.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen.
http://www.huwelijksdag-verzekering.nl/ doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig,
achterhaald en/of onjuist is.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan
http://www.huwelijksdag-verzekering.nl/ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij
http://www.huwelijksdag-verzekering.nl/.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van http://www.huwelijksdag-verzekering.nl/, behoudens en slechts
voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke
materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of
interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het
materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de
ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd